برچسب گذاری توسط: انواع بارنامه

0

انواع بارنامه

بارنامه سند حمل و نقل تعریف بارنامه: از بارنامه در قوانین ایران تعریف دقیقی نشده است، لیکن در بند ۱ ماده ۳۸۳ قانون تجارت به صدور بارنامه اشاره گردیده است . در ماده ۴۶...

error: محتوی غیر قابل کپی برداری است